Historik a teoretik umění Václav Vilém Štech

Zveme Vás k podávání návrhů na podzimní konferenci, věnovanou historikovi umění Václavu Vilému Štechovi, kterou připravuje UMPRUM.

V. V. Štech (1885-1974) patřil k určujícím osobnostem oboru českých dějin a teorie umění. V letech 1924-1930 přednášel na Uměleckoprůmyslové škole nauku o slohu a poté působil téměř tři desetiletí jako profesor dějin umění na pražské AVU. Patřil nejen k nejznámějším popularizátorům dějin umění, ale byl zároveň i ojedinělým originálním teoretikem. Svým dlouhým životem spojoval první republiku na jedné straně s pozdním obrozenectvím, na druhé se socialistickým modernismem. Před padesátým výročím jeho úmrtí chceme připomenout jeho osobnost, aktivity, a především jeho myšlenky i texty a prozkoumat, co z jeho teoretických přístupů i praxe mohlo zůstat inspirativní.

Jednodenní vědecké setkání plánujeme na 20. října 2023 na UMPRUM. Své návrhy na příspěvky zasílejte na mail konference-ktdu@umprum.cz nejpozději do 26. května 2023. Návrh by měl obsahovat název příspěvku, anotaci v rozsahu cca 1000 znaků a stručnou informaci o osobě navrhujícího včetně profesionální filiace a mailového kontaktu. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 31. května 2023.

Konference volně navazuje na výzkumný úkol projektu NAKI III, řešený Katedrou teorie a dějin umění UMPRUM „Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti“, část 6 „Dějiny UMPRUM“.