Stipendium Dr. Alfreda Badera 2023/2024

Na konci února 2023 odborná komise složená ze zástupců vysokoškolských uměnovědných ústavů, ÚDU AV ČR a UHS vybrala další tři doktorandské projekty, určené pro podporu v rámci prestižního stipendia Dr. Alfreda Badera, poskytovaného mladým badatelkám a badatelům v oblasti dějin architektury a výtvarného umění.

Seznam podpořených projektů Baderova stipendia pro rok 2023/2024

Obchodní strategie a prezentace umění. Cesta Mikoláše Lehmanna a senzačního obrazu po Evropě

Lucie Česká, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

Projekt se zaměří na prezentaci umění v soukromém sektoru jak v Čechách, tak významných uměleckých centrech Evropy, a to na příkladu obchodních strategií, které v poslední třetině 19. století v rámci svých podnikatelských aktivit využíval pražský galerista Mikoláš Lehmann.

Nezapomenutelné sochy. Materialita sakrálních sochařských děl raného novověku mezi Itálií, Španělskem a střední Evropou

Tereza Horáková, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Projekt se zaměřuje na analýzu role materiality v percepci sakrálních soch raného novověku. Jeho cílem je na základě komparací těchto děl a s důrazem na obdobné funkce v jiných částech Evropy dospět k interpretaci osobitosti či jedinečnosti materiality dřevěných polychromovaných soch ve střední Evropě.

Výstavní aktivity pořádané na základě vzájemných vztahů Československa a NDR v letech 1945–1964

Pavol Múdry, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Záměrem projektu je zmapovat přeshraniční pohyb uměleckých předmětů mezi Československem a Německou demokratickou republikou v letech 1945–1964, a to především zaměřením na výstavní aktivity, které byly uskutečňovány tamními státními institucemi.