Malíři Nového Města pražského

V období 17. a 18. století existoval samostatný malířský cech ve třech pražských městech – na Starém a Novém Městě pražském a na Malé Straně, kam náleželi nepočetní malíři hradčanští. V těchto organizacích se soustředila převážná většina osob živících se v Praze malířskou činností. Po malostranských umělcích se v pořadí již sedmá publikace ediční řady Umění v archivu zaměřuje na profesní sdružení malířů Nového Města pražského.

Radka Heisslerová (ed.), Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu, Praha [Národní galerie v Praze] 2022

Publikace se věnuje historickému vývoji novoměstského malířského bratrstva od středověku až po jeho zrušení v roce 1782, s důrazem na dění v barokním období. Nahlíží do cechovního života, popisuje dochované hmotné i písemné památky, zabývá se reprezentací korporace i jednotlivých členů. Kromě privátního života přibližuje samozřejmě také profesní život a sleduje konkrétní možnosti a typy zakázek. Zaměřuje se rovněž na další formy a možnosti provozování malířské živnosti mimo cechovní organizaci.

Nedílnou součást publikace představuje edice jediné dodnes dochované cechovní knihy tohoto malířského sdružení z let 1755–1782, kterou doplňuje seznam jmen malířských mistrů z roku 1734. Další rozsáhlou přílohu pak tvoří životopisné medailony celkem 219 malířů a příbuzných řemeslníků působících v uvedené době v prostředí Nového Města pražského.

Sdružení novoměstských malířů stálo vždy trochu ve stínu známějšího a slavnějšího souseda – malířského cechu Starého Města pražského, a to patrně i kvůli ztrátě cechovního archivu. Publikace se snaží tuto organizaci, v níž působili známí malíři jako Matěj Zimprecht, Jan Jiří Heinsch, Jan Ferdinand Schor, Jan Václav Spitzer, František Xaver Procházka nebo Václav Bernard Ambrosi, rehabilitovat a navrátit jí roli důležitého článku v dějinách umění nejen pražského prostředí.

Radka Heisslerová (ed.), Malíři Nového Města pražského v období baroka. Edice písemných materiálů novoměstského malířského cechu, Praha [Národní galerie v Praze] 2022, 279 s., ISBN 978-80-7035-802-3