Sté výročí státního nákupu francouzského umění

Mezinárodní konference pořádaná Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK

Datum konání: 2.–3. listopadu 2023

Místo konání: Národní galerie v Praze, Anežský klášter

V letošním roce je tomu sto let, co pod záštitou prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka československý stát uskutečnil velkorysý nákup francouzského umění. Ten byl výsledkem dlouhodobého zájmu české kulturní scény o francouzské výtvarné umění a zároveň měl demonstrovat sympatie mezi mladým středoevropským státem a Francií na úrovni oficiální kulturně-politické diplomacie. Státní umělecké sbírky tak získaly několik desítek obrazů a plastik od autorů jako Georges Braque, Paul Cézanne, Camille Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, Eugène Delacroix, André Derain, Charles Despiau, Paul Gauguin, Aristide Maillol, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Henri Rousseau, Georges Seurat a řady dalších světoznámých umělců.

Nákup se stal základním kamenem pro další akvizice. Během nich byla sbírka rozšířena o malby Pierra Bonnarda, Marca Chagalla, Maurice Utrilla, Suzanne Valadon či Maurice Vlamincka. Poslední předválečnou akvizicí československého státu byl v roce 1937 obraz Paula Gauguina Bonjour, Monsieur Gauguin (1889). Celá kolekce brzy patřila k nejlepším souborům francouzského umění mimo území Francie. Tento výjimečný počin ukazuje, jak zásadní roli může pro akviziční politiku státních kulturních institucí sehrát osvícená podpora státu.

Auguste Renoir (1841–1919), Milenci, (1875), olej, plátno, Národní galerie v Praze

Mezinárodní konference, pořádaná Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK, si klade za cíl prozkoumat tento nákup z různých perspektiv. Pokusí se ho zařadit do mezinárodního kontextu akvizic soudobého umění ve dvacátých a třicátých letech 20. století do státních či veřejných sbírek v jiných evropských zemích, kriticky zhodnotit kvalitu výběru děl či prozkoumat vliv přítomnosti těchto děl v Praze na českou výtvarnou scénu a jejich život po nákupu do státní sbírky.

Příspěvky mohou být komparativní studie nákupu děl francouzského umění v sousedních státech či v samotné Francii, kritická zhodnocení, buď celé kolekce, nebo zaměřená na provenienci jednotlivých děl, či ekonomické rozvahy o cenách zakoupených děl. Vítány jsou jakékoliv kontextuální příspěvky kriticky zhodnocující tento nákup, jeho souvislosti či některý z jeho aspektů. Mohou být zaměřeny i na jedno dílo, cílem konference však není věnovat se formální analýze jednotlivých děl.

Konference je určena českým i zahraničním odborníkům a studentům. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina. Příspěvky budou simultánně tlumočeny.

Po skončení konference vydá Národní galerie v Praze publikaci v českém a anglickém jazyce s vybranými příspěvky.

Výzva k účasti na konferenci

Časový harmonogram
do 10. května 2023: zasílání anotací
do 10. června 2023: vyrozumění o přijetí příspěvku
do 15. října 2023: odevzdání příspěvků a obrázkových prezentací pro přípravu tlumočení

Přihlášení
Zájemci o účast zašlou anotaci svého příspěvku (max. 1800 znaků)
a stručný životopis v českém nebo anglickém jazyce na adresy anna.pravdova@ngprague.cz a ruth.peterova@ngprague.cz.

Kontaktní osoby
Anna Pravdová, anna.pravdova@ngprague.cz
Ruth Peterová, ruth.peterova@ngprague.cz
Marie Rakušanová, marie.rakusanova@ff.cuni.cz

Henri Rousseau (1844–1910), Vlastní podobizna – Já. Portrét – Krajina, 1890, olej, plátno, Národní galerie v Praze

(KP)