Anton Erhard Martinelli (1684–1747)

NPÚ – ÚOP v Českých Budějovicích vydává již od roku 2009 reprezentativní ediční řadu Monumenta, která se mimo jiné zaměřuje na soubory děl umělců činných v 18. a 19. století na schwarzenberském dvoře. Po dvou monografiích o malířích (Johann Georg de Hamilton (1672–1737), malíř zvířat a lidíKrajinář Ferdinand Runk) přišel na řadu architekt Anton Erhard Martinelli (1684–1747), který ve Vídni spolupracoval s nejvěhlasnějšími mistry, včetně Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, a přenášel tak umělecké impulzy z exkluzivního prostředí císařského dvora na jih a sever barokních Čech.

Martin Šanda, Anton Erhard Martinelli (1684–1747). Vídeňský architekt ve schwarzenberských službách, České Budějovice [NPÚ – ÚOP v Českých Budějovicích] 2021

Monografie věnovaná životu a dílu Antona Erharda Martinelliho (1684–1747) se zaměřuje na jeho působení ve službách Adama Františka ze Schwarzenbergu (zejména v letech 1722–1732) v širší srovnávací perspektivě jeho prací pro jiné stavebníky a dobových architektonických trendů. Přináší rekonstrukci kontaktu „knížecího stavitele“ s jeho šlechtickým zadavatelem i aparátem panských služebníků, v prvé řadě místních hejtmanů a polírů.

Anton Erhard Martinelli, Návrh vstupního průčelí zámku Hluboká, 1722–1725, SOA Třeboň

Jako základní zdroj informací posloužily architektonické návrhy rezidencí, venkovských zámků, hospodářských budov i patronátních kostelů a far. Jsou archivně dochované v mimořádném rozsahu, zvlášť cenné je ucelené zachycení tematické šíře prací od reprezentačních staveb až po stodoly a seníky.

Brána hospodářského dvora, Humňany

Martinelliho projekty pro schwarzenberská panství (nejen v Čechách, ale i ve Vídni či ve středních Francích) jsou nahlíženy ve srovnávací perspektivě jeho děl pro jiné stavebníky v rakouských zemích a na Moravě. Leitmotivem knihy je zdánlivě jednoduché metodické tázání: co vlastně vidíme, máme-li před očima plány, které podepsal, a budovy, jež mu připisuje dosavadní literatura? Z čeho pramení rozdíly mezi záměry a realizacemi? Výsledná interpretace inspiruje k neobvyklému pohledu na středoevropskou architekturu 17. a 18. století.

Obsah a ukázku knihy ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

Kniha je v tuto chvíli dostupná na e-shopu NPÚ a v nejbližších dnech ji budete moci zakoupit i prostřednictvím knihkupecké sítě Kosmas.

Martin Šanda, Anton Erhard Martinelli (1684–1747). Vídeňský architekt ve schwarzenberských službách, České Budějovice [NPÚ – ÚOP v Českých Budějovicích] 2021, 360 s., ISBN: 978-80-85033-94-6

(MG)