Víra v umění | umění ve víře

Ústav dějin umění AV ČR zveřejnil na svých nových webových stránkách on-line výstavu Víra v umění – umění ve víře. Výstavní projekt představuje průřez středověkou výtvarnou kulturou na Chrudimsku.

Víra v umění – umění ve víře | Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku

V Regionálním muzeu v Chrudimi proběhla od října 2020 do ledna 2021 výstava Víra v umění – umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku, připravená ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Autory výstavy jsou Helena Dáňová (ÚDU AV ČR) a Jan Musil (RMCH). Snímky pořídili Jitka Walterová a Petr Zinke (ÚDU AV ČR).

Foto: Jitka Walterová – Petr Zinke

Z důvodu protiepidemických opatření výstava musela být téměř po celou dobu trvání uzavřena veřejnosti. Ústav dějin umění AV ČR nyní na svých stránkách nabízí návštěvu výstavy on-line.

Foto: Jitka Walterová – Petr Zinke