Stanovisko k plánované demolici neorenesanční budovy nádraží v Nymburku (11.12.2020)

Výbor UHS se rozhodl vystoupit proti plánům na demolici neorenesanční výpravní budovy hlavního nádraží v Nymburku a v tomto ohledu oslovil jak zastupitele, tak ředitelství Správy železnic.

1) Dopis generálnímu řediteli Správy železnic Bc. Jiří Svobodovi, MBA

Vážený pane generální řediteli,

dozvěděli jsme se, že Správa železnic připravuje přestavbu hlavního nádraží v Nymburku, u které se jako s jednou z alternativ počítá s demolicí neorenesanční výpravní budovy z roku 1871.

Velice Vás prosíme, aby Správa železnic od této demoliční alternativy upustila. Spolu se sousední kolonií železničních zaměstnanců uvedenou výpravní budovu s velkou pravděpodobností vyprojektoval vídeňský architekt Karl Schlimp, autor budovy pražského Denisova nádraží (Těšnov), kterou v roce 1985 barbarsky zdemoloval minulý politický režim. Výpravní budova v Nymburku patří k typickým ukázkám kultivované železniční architektury z dob Rakouska-Uherska. Moderními úpravami nebyla podstatně poškozená, zachovala se v dobrém stavu, nepochybně je dobře využitelná i pro dnešní účely, což by ostatně bylo řešení šetrné i z ekonomického a ekologického hlediska. Věříme proto, pane generální řediteli, že i Vaší zásluhou zůstane tato výpravní budova zachována.

Za výbor Uměleckohistorické společnosti a ve velké úctě

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda

Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D., jednatelka

2) Dopis zastupitelům města Nymburka a starostovi Ing. Tomášovi Machovi, Ph.D.

Vážení zastupitelé města Nymburka,

vážený pane starosto!

Dozvěděli jsme se, že se v Nymburce připravuje přestavba železničního nádraží, u níž se jako s alternativou uvažuje o demolici stávající neorenesanční výpravní budovy z roku 1871.

Jakožto účastníka stavebního řízení Vás prosíme, abyste se snažili tuto výpravní budovu zachovat. Jak nepochybně víte, železniční doprava se stala důležitým činitelem rozmachu Vašeho města v 19. století. Nymburk se tehdy zařadil k významným železničním křižovatkám, podle projektu vídeňského architekta Karla Schlimpa tu byla postavena jedna z prvních obytných kolonií železničních zaměstnanců na území Rakouska-Uherska. Schlimpovi, autoru budovy pražského nádraží Těšnov, která byla barbarsky zbořená za minulého režimu v roce 1985, historická literatura připisuje i projekt výpravní budovy v Nymburce. Objekty železniční dopravy z 19. století tak spoluutvářejí novodobou identitu města Nymburka a byla by škoda, kdyby se město o ně připravilo. V neposlední řadě je výpravní budova spojená s památkou velikého českého spisovatele Bohumila Hrabala a také proto stojí za zachování. „A tak za šest korun čtyřicet si kupuji jízdenku Libeň – Nymburk hlavní nádraží,“ odpovídal prý Bohumil Hrabal v roce 1956 na otázku, co ho přitahuje do Polabí a do Nymburka.

Věříme proto, že Vaší zásluhou výpravní budova zůstane stát a že se dočká dobrého využití.

Za výbor Uměleckohistorické společnosti

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda

Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D., jednatelka