Tvůrce jako předmět dějin umění (Sborník 6. sjezdu)

Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností vydalo sborník Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho “smrti”. Publikace je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti.

Téma 6. sjezdu historiků umění, který se konal 20. – 21. Září 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, je zde reflektováno v širokém spektru přístupů v pěti tematických celcích:

I. Apologie autora
II. Má každé umělecké dílo svého autora?
III. Umělec, umělecké dílo a „spoluautorství“ scény
IV. Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň
V. Falzum, fikce, mystifikace, aneb Žert, satira, ironie a hlubší význam

Každému tematickému bloku předchází úvodní studie z pera odborných garantů sekce.

Editoři : Petr Jindra a Radim Vondráček

Autoři: Milena Bartlová, Hana Buddeus, Karel Císař, Jana Fantysová Matějková, Marcel Fišer, Ivo Hlobil, Petr Jindra, Petra Kolářová, Tomáš Kolich, Milan Kreuzzieger, Blanka Kubíková, Lucia Kvočáková, Johana Lomová, Zdislava Melicharová Ryantová, Kamil Nábělek, Terezie Nekvindová, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Martina Pachmanová, Lenka Panušková, Tatiana Petrasová, Roman Prahl, Marcela Rusinko, Tomáš Sekyrka, Jitka Šosová, Josef Štogr, Petr Tomášek, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Tomáš Winter, Jana Zapletalová

Publikaci je možné zakoupit v síti knihkupectví Kosmas.cz, v Knihkupectví Academia, knihkupectví Juditina věž, na iumeni.cz a na dalších vybraných místech.

Foto: Eliška Stejskalová