Archiv rubriky: Aktuality

CFP: Umělec a sítě

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. a Národní galerie v Praze vyzývá k účasti na konferenci:

Umělec a sítě – přátelé, spolupracovníci, zadavatelé zakázek

30.–31. 5. 2024 | Praha

Call for Papers

Umělec byl a je jen v ojedinělých případech úplným solitérem, častěji jej najdeme uprostřed více či méně spletité sítě sociálních vztahů. Kvůli své profesi a obživě musel komunikovat se zadavateli zakázek, mecenáši či nadřízenými osobami, v osobním životě pak nějakým způsobem figuroval ve společnosti – uprostřed přátel, příbuzných, konkurentů i spolupracovníků.

Pokračování textu CFP: Umělec a sítě

Konce (a začátky) časů | CFP

Uměleckohistorická společnostSeminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně pořádají 8. sjezd historiků a historiček umění s tématem Konce (a začátky) časů a vyzývají k zasílání návrhů příspěvků. Sjezd je otevřen všem kolegům a kolegyním z oboru dějin umění a příbuzných disciplín.

Pokračování textu Konce (a začátky) časů | CFP

K tragické události na FF UK

Jsme hluboce otřeseni tragickou událostí, která se odehrála ve čtvrtek 21. prosince 2023 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odsuzujeme zbabělý násilný čin, namířený proti bezbranným studentkám a studentům i proti pedagogům. Litujeme všech zmařených lidských životů a myslíme na všechny zraněné. Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým. V našich myslích pak zůstáváme se všemi studentkami i studenty Karlovy Univerzity a se všemi kolegy, kteří na univerzitě působí.