UHS podporuje Marii Foltýnovou

Výbor UHS se ohrazuje vůči zcela nepřijatelnému politickému tlaku na historičku umění Marii Foltýnovou v souvislosti s jejím vystoupením v pořadu České televize Události komentáře dne 19. 4. 2024 a vyjadřuje znepokojení nad tím, že redaktor ČT nedokázal arogantní útoky umělce vůči kurátorce odkázat do patřičných mezí. S ohledem na následné vyjádření Jana Wolfa, předsedy Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy, jsme své znepokojení vyjádřili v dopisu primátorovi hlavního města Prahy, jehož text zde zveřejňujeme.

Vážený pan
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor Hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

V Praze, dne 22. 4. 2024

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé hl. m. Prahy,

v souvislosti s kontroverzní instalací soch Davida Černého na fasádu památkově chráněného obchodního domu Máj proběhla v pořadu České televize Události komentáře dne 19.4. 2024 debata, jíž se na jedné straně zúčastnil sám autor soch a na straně druhé kurátorka Dr. Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky v Galerii hlavního města Prahy (GHMP). Viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/224411000370419/cast/1040346/

Debata svým průběhem vzbudila živý veřejný ohlas a svým vyústěním poukázala na více problematických skutečností, k nimž se coby výbor Uměleckohistorické společnosti, sdružující odborníky z řad historiček a historiků umění, máme potřebu vyjádřit.

David Černý během celého rozhovoru Marii Foltýnovou urážel, bezdůvodně nazýval “soudružkou” , komolil její jméno a ignoroval či snižoval její odborný statut. Marie Foltýnová vystupovala zcela profesionálně, držela se tématu, srozumitelně vyjádřila odborné stanovisko a popsala zákonný postup. Slovní výměna, která se stala mediální senzací, proběhla už mimo záběr, přesto ji zachytily mikrofony a byla odvysílána. Na předchozí urážky ze strany Černého, adresované nejen Foltýnové ale i Klubu Za starou Prahu, přitom moderátor Daniel Takáč nedokázal adekvátně reagovat. Vyjadřujeme znepokojení nad tím, že redaktor České televize nedokázal vymezit arogantní útoky umělce vůči kurátorce do patřičných mezí a Česká televize by se jí za to měla omluvit.

Odsoudit je nutné i následnou reakci Jana Wolfa, předsedy Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy, který se v souvislosti s tímto vystoupením na svém facebookovém profilu omluvil Davidu Černému “za trestuhodné zkratkovité jednání zaměstnankyně GHMP” a vyzval Marii Foltýnovou, aby opustila řady pracovníků galerie. Vedení galerie nepřímo nabádal k tomu, aby ji za její vystoupení potrestalo (“neprofesionální a sprosté chování paní zaměstnankyně, věřím, bude náležitě oceněno její nadřízenou”). Výbor UHS považuje takový politický tlak na odborné pracovnice a pracovníky za zcela nepřijatelný, a to i přesto, že se zastupitel Wolf později Marii Foltýnové omluvil. Dle našeho názoru argumenty Marie Foltýnové, které zazněly v průběhu debaty byly zcela v souladu s jejím renomé přední odbornice na umění ve veřejném prostoru a bylo-li by na ně adekvátně reagováno, vedly by k věcné debatě o instalaci uměleckých děl na památkově chráněných budovách a v prostředí hl. m. Prahy.

Naopak Černého devalvace problému na otázku soukromého vlastnictví a či získání souhlasu architektů budovy je třeba odmítnout. Praha by přes svou historickou hodnotu jistě neměla zůstat zakonzervovanou památkovou rezervací či jakýmsi skanzenem zbaveným současného života. V zájmu veřejnosti je ale při výběru a umisťování děl současného umění do veřejného prostoru hledat odborný konsenzus a neopírat se pouze o jednostranný názor soukromých vlastníků. V demokratické společnosti si to lze stěží představit bez respektování aktuálních zákonů a předpisů, jak ostatně v pořadu zdůraznila i Marie Foltýnová. 

Za výbor Uměleckohistorické společnosti

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
předsedkyně