K tragické události na FF UK

Jsme hluboce otřeseni tragickou událostí, která se odehrála ve čtvrtek 21. prosince 2023 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odsuzujeme zbabělý násilný čin, namířený proti bezbranným studentkám a studentům i proti pedagogům. Litujeme všech zmařených lidských životů a myslíme na všechny zraněné. Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým. V našich myslích pak zůstáváme se všemi studentkami i studenty Karlovy Univerzity a se všemi kolegy, kteří na univerzitě působí.