Digitalizace diapozitivů ze sbírky Archivu NG

Archiv Národní galerie v Praze nechal v letošním roce ze své sbírky zdigitalizovat téměř 600 kusů barevných diapozitivů, kterým, vzhledem ke špatnému fyzickému stavu, hrozila degradace nebo úplný zánik.

Diapozitivy dokumentují neoficiální výstavní aktivity z let 1987 až 1989. Celkem se jedná o 18 různých akcí. Příkladem lze uvést snímky z výstav Forum 88, Rockfest 87 a Rockfest 88, Skleněná plastika (Vojanovy sady 1987), Barevná plastika (Vojanovy sady 1988), 12/15 Pozdě, ale přece, dále výstavy prací Stanislava Kolíbala, Huga Demartiniho, Jiřího Sozanského nebo Miloše Šejna. Výsledek digitalizace je i přes nevalný stav předloh až překvapivě pozitivní. Kromě digitalizace byly snímky zároveň převedeny na kvalitní tištěné barevné fotografie formátu A4.

(TH)