Odpověď Kabinetu předsedy vlády na dopis předsedkyně UHS ve věci památkové péče

Dne 29. 8. 2023 předsedkyně UHS Anna Pravdová obdržela odpověď na dopis, adresovaný Petru Fialovi, předsedovi vlády ČR, ve věci výroků jeho poradce Štěpána Křečka ve věci památkové péče. Dovolujeme si Vás seznámit s jeho zněním.

Vážená paní
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
předsedkyně výboru
Uměleckohistorická společnost
PRAHA

Vážená paní předsedkyně,

z pověření Kabinetu předsedy vlády reaguji na Váš dopis ze dne 17. srpna 2023, ve kterém jménem Uměleckohistorické společnosti vyjadřujete znepokojení nad výroky poradce předsedy vlády Štěpána Křečka k výkonu péče o kulturní památky.

Vyjádření poradce Štěpána Křečka je jeho osobním názorem, které nelze ztotožňovat s postoji a konkrétními kroky vlády. Ujišťuji Vás, že vláda v žádném případě nezpochybňuje význam kulturního dědictví a jeho vliv na společnost. Naopak si je vědoma potřeby zajištění udržitelnosti památkové péče a úpravy památkové legislativy tak, aby stav kultury odpovídal 21. století. K tomu se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení a postupně přijímá potřebná opatření.

S pozdravem

Ing. Jakub Kajzler
hlavní poradce předsedy vlády
ředitel odboru

Dokument ke stažení zde.