Dopis předsedkyně UHS předsedovi vlády ČR ve věci památkové péče

Předsedkyně UHS Anna Pravdová se 17. 8. 2023 obrátila dopisem na Petra Fialu, předsedu vlády ČR, ve věci nepřijatelných výroků ekonomického poradce Štěpána Křečka na účet památkové péče. S textem dopisu si Vás dovolujeme seznámit.

Vážený pan
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,
předseda vlády České republiky

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
Praha 1 – Malá Strana
PSČ 118 01

V Praze, dne 17. 8. 2023

Vážený pane premiére,

dovolte mi vyjádřit znepokojení Uměleckohistorické společnosti nad výroky Vašeho ekonomického poradce Štěpána Křečka, které dne 3. 8. 2023 zazněly v pořadu Ptám se já společnosti Seznam Zprávy. Pan Křeček ve svém interview označil výkon péče o památky za hlavní brzdu ekonomického rozvoje České republiky. Chráněné památkové hodnoty zjevně považuje za zbytečné hlouposti, výkon jejich ochrany za ztrátu času a respektování požadavků institucí památkové péče za projev měkkosti.

Uměleckohistorická společnost takové zpochybňování nároků památkové péče považuje za zcela nevhodné a nebezpečné. Ráz městských památkových rezervací a zón, který Váš poradce ve svých odpovědích zmiňuje, nelze považovat za zanedbatelnou hodnotu, která by měla bezvýhradně ustupovat ekonomickému zájmu. Naopak. Důkladná snaha o zachování kulturního a uměleckého dědictví minulosti patří mezi důležité rysy moderní evropské společnosti a je zcela v souladu s její demokratickou tradicí. Dovolujeme si navíc připomenout, že umělecké památky jsou jedním z hlavních cílů domácích i zahraničních turistů a je to právě investice v širším slova smyslu do kultury, pod níž archeologie bezpochyby patří, bez níž je rozvoj této důležité oblasti domácí ekonomiky těžko myslitelný.

Proto bychom se rádi ujistili, že názory Vašeho poradce Štěpána Křečka neodrážejí názorové směřování a hodnotové smýšlení současné vlády České republiky.

S úctou

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.,
předsedkyně výboru Uměleckohistorické společnosti