Infrastruktury (dějin) umění

Vyšel nový sborník ze sjezdu historiků a historiček umění: Anežka Bartlová – Hana Buddeus, Infrastruktury (dějin) umění, Praha – Ústí nad Labem 2023.

Infrastruktury jsou jedním ze stěžejních témat současného umění, jaké místo mají v disciplíně dějin umění? Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 v Ústí nad Labem, pojednává téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek. V centru pozornosti se ocitá dobově a místně podmíněný kontext, všechno co dílo obklopuje, co jej materiálně tvoří a co umožňuje nebo přímo podmiňuje jeho existenci, co jej uchovává v čase a co k němu přivádí pozornost.

Editorkami sborníku jsou Anežka Bartlová a Hana Buddeus.

Knihu můžete zakoupit v našem e-shopu, v knihovně Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a ve vybraných knihkupectvích.

Viz: Infrastruktury

Foto: Martin Netočný