Zápisky Viktora Barvitia z cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883

Koncem roku 2020 vyšla publikace O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883, kterou vydaly Státní umělecké sbírky Drážďany v úzké spolupráci s Archivem Národní galerie v Praze.

Jan Hüsgen – Romy Kraut –  Maria Obenaus, Zur Einrichtung von Gemäldegalerien. Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883, Dresden [Staatliche Kunstsammlungen Dresden –  Nationalgalerie in Prag] 2020.

Publikace představuje  ediční vydání rukopisu inspektora Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Viktora Barvitia z roku 1883. Ten byl pověřen vypracováním projektu nové stálé expozice Obrazárny, která měla vzniknout v právě dokončované budově Rudolfina. V srpnu a září roku 1883 se proto vypravil do Drážďan, Berlína a Mnichova, aby se seznámil s nejnovějšími způsoby řešení praktických záležitostí souvisejících s provozem galerií. Po návratu své poznatky sepsal v podrobné zprávě s doprovodnými kresbami, která je uložena v Archivu Národní galerie a její text tvoří hlavní část vydané publikace. Archiv Národní galerie poskytl digitalizovaný rukopis a zároveň přispěl studií o archivních pramenech k dějinám Obrazárny.

Kniha byla vydána pouze v německém jazyce, nicméně digitalizovaný a přepsaný rukopis je možné studovat na internetových stránkách jak v německém originále, tak i v českém překladu. Ke stažení ZDE.

Jan Hüsgen  Romy Kraut  –  Maria Obenaus, Zur Einrichtung von Gemäldegalerien. Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883, Dresden [Staatliche Kunstsammlungen Dresden  Nationalgalerie in Prag] 2020, 216 s. ISBN: 978-3-95498-577-7

(THy)