Sans retour: Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze

Památník národního písemnictví vydal novou publikaci Jakuba Hausera, kurátora uměleckých sbírek v PNP, mapující výtvarnou scénu ruské emigrace v Praze mezi dvěma světovými válkami.

Jakub Hauser, Sans retour: Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze, Praha [Památník národního písemnictví] 2020

Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží. Perspektiva institucionálních rámců, akvizičních praxí a strategií a jejich politických motivací umožňuje zabývat se ruskou sbírkou Karáskovy galerie, státními nákupy ruského umění, Archivem a galerií slovanského umění Slovanského ústavu, skupinou Skytové a výtvarnou expozicí Ruského kulturně-historického muzea jako symptomatickými příklady, na kterých lze ukázat proměňující se hranice pojmu ruského umění mimo Rusko a vztah výtvarné produkce k uměleckým tradicím předrevolučního Ruska.

Pro popisované výstavy a umělecké sbírky jsou charakteristické bohaté mezinárodní kontakty a překračování hranic místních kontextů. Kniha proto klade důraz zejména na popis kulturních transferů a tím se snaží postihnout dynamiku vztahů s mezinárodní ruskou komunitou i místním kulturním děním.

Publikace je k dostání na e-shopu PNP a v síti knihkupectví Kosmas.

Jakub Hauser, Sans retour: Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze, Praha [Památník národního písemnictví] 2020, 300 s. ISBN: 978-80-87376-66-9

[AK]