Proměny venkovské architektury II

V nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vychází další publikace, věnovaná proměnám architektury na venkově v 19. a 20. století. Editorkami a hlavními autorkami knihy jsou historičky umění a architektury Ludmila Hůroková a Klára Mezihoráková.

Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (edd.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II, Praha [Artefactum] 2021

Publikace navazuje na první knihu vydanou roku 2018, obsahující výběrové studie k patnácti vesnicím převážně na území Moravy a Slezska. Aktuální svazek pojednává dalších dvacet čtyři obcí z osmi českých správních krajů ve formě monografických statí. Cíl práce zůstává stejný: upozornit na skutečnost, že i na první pohled obyčejné stavby mohou mít uměleckohistorickou a památkovou hodnotu a stejně tak ji v sobě může skrývat urbanistický celek dané venkovské lokality. Publikace inspiruje k novému způsobu přemýšlení o současné a budoucí podobě venkovské architektury.

Foto: Jitka Walterová

Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (edd.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II, Praha [Artefactum] 2021, 431 s., ISBN: 978-80-88283-49-2

Foto: Jitka Walterová