Umění | Art LXVIII/1

Rádi bychom Vás upozornili na poslední číslo časopisu Umění | Art LXVIII/1. Časopis vydává Ústav dějin umění AV ČR.

Umění | Art LXVIII/1, 2020

V novém čísle časopisu si můžete mimo jiné přečíst následující studie:

Jakub Adamski, Die Bedeutung der Parlerbauten für die Backsteingotik. Über die Ähnlichkeit der Umgangschöre in Stargard und Neiße | Význam Parléřových staveb pro cihlovou gotiku. O podobnosti mezi chórovými ochozy v Stargardu a Nise, s. 3–25

Jana Zapletalová, Giovanni Vanetti, Fabián Václav Harovník a nástěnné malířství v Čechách po třicetileté válce | Giovanni Vanetti, Fabián Václav Harovník and Wall Painting in Bohemia after the Thirty Years War, s. 26–40

Kateřina Adamcová, A Scenographic Concept and an Artistic Joke: Two Aspects of the Sculptural Decorations in the Garden of Troja Chateau | Scénografický koncept a výtvarný žert — dva aspekty sochařské výzdoby zahrady zámku Troja, s. 41–60

S obsahem čísla se můžete seznámit zde.