Valná hromada UHS 2016

Dne 16. června 2016 se ve spolkovém sále Baráčnické rychty (Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana) uskutečnila Valná hromada UHS.

10.00 registrace, platba příspěvků a prodloužení členství.

10.30-12.00 spolkový program: zprávy výboru, předání Ceny UHS a Ceny Josefa Krásy, zpráva o Baderově stipendiu, různé.

13.00-15.00 veřejný odborný program: Kulatý stůl na téma Kurátor sbírek je také historikem umění: Současná role a postavení kurátorů veřejných uměleckých sbírek

Mírně ironicky nazvané téma ohlašuje okruh problémů a paradoxů, s nimiž se historik umění zaměstnaný ve veřejné umělecké sbírce dnes setkává. Obecně přijímaný je význam těchto sbírek pro uchování, výzkum a prezentaci unikátních kulturních hodnot, role těchto sbírek při výchově a vzdělávání rovněž nebývá zpochybňována. Muzea umění se však dnes potýkají s ekonomickým a personálním poddimenzováním, což nejen odvádí síly od vlastních odborných úkolů, ale též ovlivňuje institucionální i oborové postavení kurátorů uměleckých sbírek. Jejich role je znejasňována, např. nově organizovanou správou sbírek, hlas kurátorů založený na odborné kompetenci a hluboké znalosti sbírkového materiálu je nezřídka odsouván do pozadí. Kurátorská práce, jíž bude věnována diskuse u kulatého stolu, přitom v mnoha ohledech významně formuje současnou i budoucí podobu dějin umění – galerijní a muzejní kurátoři utvářejí sbírkové fondy, zpracovávají je a interpretují, a také prezentují sbírky široké veřejnosti, pro niž často představují tu nejviditelnější tvář oboru. Účast přislíbili: Ondřej Jakubec (moderátor), Radim Vondráček (UPM), Blanka Kubíková (NG), Petr Jindra (ZČG), Petr Tomášek a Ondřej Chrobák (oba MG).