Umění včera a dnes: Tělo, hmat a otisk

35. přednáškový cyklus Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze spouští 35. cyklus přednášek nejen pro veřejnost Umění včera a dnes. Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Přednášky se konají v úterý od 18.30 hodin v posluchárně 115 na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1.

Jakub Stejskal – Frotáž: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění 

14. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Na první přednášce 35. cyklu Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk vystoupí Jakub Stejskal ze Semináře dějin umění Masarykovy univerzity.
Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Mayské reliéfy, čínské stély nebo pozdně středověké náhrobní desky sloužily z různých důvodů a za odlišných okolností jako podklady pro frotáže. Podobně jako odlitek nebo tisk je frotáž reprodukční technikou za pomocí otisku. Frotáž se v několika významných ohledech liší od odlitku nebo tisku a tyto rozdíly pomáhají vrhnout světlo na sdílené vlastnosti reliéfů, které frotáž umožňují. Co lze a naopak nelze z těchto sdílených vlastností vyčíst?

Karel Císař – Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let

21. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Druhou přednášku 35. cyklu Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk připravil filosof, teoretik umění a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Karel Císař. Tématem jeho vystoupení je Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let.

Pro interpretaci tělesnosti v československém umění sedmdesátých let 20. století se musíme obrátit k fenomenologickým výkladům filozofa Petra Rezka, který měl rozhodující roli v diskusích o tělesnosti probíhajících na úrovni mezi různými geopolitickými a disciplinárními oblastmi.

Karel Thein – Blízká setkání: hmat v umění a filozofii

28. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Třetí, závěrečnou přednášku 35. cyklu Umění včera a dnes připravil filozof a publicista Karel Thein, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém vystoupení se zaměří na téma Blízká setkání: hmat v umění a filozofii.
Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Dialektika hmatu a zraku (jinak řečeno blízkosti a dálky) je společným terénem umění a filosofie od antiky po 21. století. Přednáška se soustředí na klíčovou roli hmatu včetně dávného i současného významu reliéfu jako exemplární hmatové situace, jež narušuje běžná rozlišení různých druhů umění.