Petr Brandl (1668–1735)

Datum konání: 5.–6. února 2024
Místo konání: Národní galerie v Praze, Veletržní palác

Konference je pořádána Národní galerií v Praze v rámci konání výstavy Petr Brandl – příběh bohéma (Valdštejnská jízdárna, 20. 10. 2023 – 11. 2. 2024).

Petr Brandl (1668 Praha – 1735 Kutná Hora) patří mezi nevýznamnější barokní malíře v Čechách. Ve své době byl nejlépe placeným umělcem, který byl velice žádaným u objednavatelů z aristokratických i církevních řad. Jeho tvorba zahrnuje především malbu monumentálních oltářních obrazů, ale také portrétní produkci. Menším, nicméně ikonograficky poutavým segmentem jeho díla jsou žánrové malby. Brandlův život ve značné míře mapují dochované archivní zprávy, které podávají svědectví o jeho manželských problémech, potížích s malířským cechem a také finančních těžkostech. Pořádaná konference je vůbec první vědeckou konferencí věnovanou této stěžejní osobnosti ba­rokního umění. Brandlova tvorba byla v posledním desetiletí podrobněji zpracována publikačně – za připomenutí stojí vydání dvousvazkové mo­nografie Jaromíra Neumanna nebo edice pramenů (2016). Přesto se stále nabízí témata či náměty, které by si zasloužily zvýšenou pozornost a hlubší rozbor.

Petr Brandl, Simeon s Ježíškem, po 1725, olej, plátno, Národní galerie v Praze

Tematické okruhy konference:
• Brandl v kontextu barokní malby v Čechách – Brandlovi současníci a následovníci
• Brandl a inspirace italskou a nizozemskou malbou
• Brandl ve světle archivních dokumentů
• Brandl a český dějepis umění
• Brandl a historie sběratelství
• Brandl a jeho objednavatelé
• Brandl a moderní malířství

Výzva k účasti na konferenci

Časový harmonogram
do 1. září 2023: zasílání anotací
do 9. října 2023: vyrozumění o přijetí příspěvku

Přihlášení
Zájemci o účast zašlou anotaci svého příspěvku (max. 1000 znaků)
a stručný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu andrea.steckerova@ngprague.cz.

Kontaktní osoba
Andrea Steckerová, andrea.steckerova@ngprague.cz

Petr Brandl, Vlastní podobizna, zv. Lobkovická, kolem 1697, olej, plátno, Národní galerie v Praze

(KP)