Vítězové Paragone 2021

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2021 proběhla na půdě Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studentská vědecká konference Paragone, soutěž o Cenu profesora Milana Tognera.

Velmi kvalitní a inspirativní příspěvky studentů a studentek dějin umění z pražských (FF UK, KTF UK, UMPRUM), brněnských (FF MUNI), olomouckých (FF UP) a českobudějovických (FF JU) kateder a ústavů představily výzkum sahající od umění pozdní antiky až po současnou reflexi restitučních sporů.

První cenu získal Ondřej Šindlář z KTF UK s tématem Mistr Budňanského oltáře. Malířská dílna na konci středověku, druhá se umístila Gajane Achverdjanová z FF MUNI s přednáškou Bezcenné předměty každodenního života? Hřebeny jako skryté poklady pozdní antiky (300–600 n. l.) a na třetím místě skončil David Bláha z UMPRUM za představení práce na téma Mezi dokumentem a uměním. Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ÚTDU ČSAV

[JL]

Vítězové Paragone 2021 Ondřej Šindlář, Gajane Achverdjanová a David Bláha (foto: Hynek Látal)