Snící rebelka: Toyen 1902–1980

U příležitosti retrospektivní výstavy Toyen, připravené ve spolupráci s Kunsthalle Hamburk a Musée d´Art Moderne de Paris – Paris Musées, vydává Národní galerie v Praze rozsáhlou publikaci Snící rebelka: Toyen 1902–1980 v české a anglické jazykové mutaci.

Anna Pravdová, Annie Le Brun, Annabelle Görgen-Lammers (eds.), Snící rebelka: Toyen 1902–1980, Praha [Národní galerie v Praze] 2021

Kniha představuje tvorbu známé a současně ve světě znovu objevované české malířky Toyen, která žila od roku 1947 ve Francii. Autorčino dílo je v ní prezentováno v pěti chronologických oddílech, pojmenovaných vždy podle stěžejního díla daného období: Korálové ostrovy, Magnetová žena, Schovej se, válko!, Všechny živly, Nový milostný svět. Každý oddíl zahajuje podrobná biografie úzce propojující malířčino rozmanité dílo s jednotlivými životními etapami. Chronologicky laděné kontextuální studie doplňují texty věnující se zásadním tematickým okruhům její tvorby, jakými jsou například erotika, spektákl, alchymie, analogie, knižní tvorba.

Autoři katalogu přinášejí pestré a vzájemně se obohacující přístupy, ať už jsou to básníci, doboví svědkové, nebo různě zaměření badatelé nejen z řad historiků umění (Barbora Bartůňková, Annie Le Brun, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Paul Eluard, Fabrice Hergott, Radovan Ivsic, Jean Jacques Lebel, Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, Karel Srp, Yves Tanguy, Jindřich Toman).

Knihu doplňují dosud nepublikované dokumenty a korespondence. Bohatý obrazový doprovod zahrnuje také řadu dosud nezveřejněných fotografií Toyen.

Katalog vyjde i v německé a francouzské mutaci.

Publikace je k dostání na e-shopu Národní galerie v Praze.

Anna Pravdová, Annie Le Brun, Annabelle Görgen-Lammers (eds.), Snící rebelka: Toyen 1902–1980, Praha [Národní galerie v Praze] 2021, 336 s., 572 reprodukcí, ISBN 978-80-7035-773-6

(KP)