Omezení nahlížení do archivního fondu Národní galerie v Praze (1945–1990)

Od roku 2019 probíhá v Archivu Národní galerie v Praze inventarizace archivního fondu: Národní galerie v Praze (1945–1990). Na uspořádání tohoto – pro poznání historie naší centrální galerijní instituce nejdůležitějšího – archivního fondu získala Národní galerie finanční dotaci z programu ministerstva kultury s názvem Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO).

Fond zahrnuje přibližně 500 archivních kartonů spisového materiálu. Archiválie se týkají především těchto oblastí: akviziční činnost, výstavy a stálé expozice, domácí a mezinárodní spolupráce, personálie, věda a výzkum nebo objekty a jejich galerijní využití. Ukončení pořádacích prací a zveřejnění kompletního inventáře fondu je plánováno na rok 2023, přičemž dílčí soupisy zpracovaných částí budou postupně zveřejňovány již v průběhu inventarizace.

Upozorňujeme proto zájemce o studium, že nahlížení do archivního fondu je z výše uvedených důvodů omezeno. Rešerše a digitalizování archiválií menšího rozsahu lze vyřídit po dohodě. Dokumentace výstav Národní galerie v Praze z let 1945 až 2020 i další běžně přístupné fondy a sbírky Archivu Národní galerie jsou badatelům stále k dispozici.