II. bienále Centra pro studium raného novověku | CFP

His Artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti

II. Bienále Centra pro studium raného novověku při Semináři dějin umění FF MU, původně plánované na 6. – 7. květen 2020, se uskuteční v novém termínu 27. – 28. května 2021.

V této chvíli je realizace Bienále plánována ve formátu on-line setkání. Bude-li epidemiologická situace příznivá (a pevně věříme, že bude), jsme připraveni přenést Bienále z virtuálního do reálného prostoru brněnské univerzity. Možnost účasti prostřednictvím videohovoru pro zahraniční kolegy či kolegy, kteří by se osobně nemohli zúčastnit, zůstane zachována.

Podrobné informace k tématu Bienále jsou uveřejněny zde: cemsbrno.org/bienale/

Anotace svých příspěvků zasílejte prosím do 15. března 2021 na adresu hisartibus@cemsbrno.org.


The Second Biennale of the Centre for Early Modern Studies: CFP

His Artibus: An author, Her/His Environment and Artwork. Possibilities of Artists’ Biographies in the Present Day

The Second Biennale of the Centre for Early Modern Studies, Masaryk University, Department of Art History, planned for May 6th –7th 2020, will take place in the new term May 27th – 28th  2021.

The Biennale is currently planned as an on-line meeting. If the epidemiological situation allows (and we firmly believe, it will), we are ready to transfer the conference from the virtual into the real space of the Masaryk University in Brno. For the foreign colleagues and those who cannot arrive to Brno the video-conferencing will remain at the disposal.

Possibility, to participate in the conference via pc-applications, will be for foreign colleagues or other colleagues, who could not arrive at Brno, saved.

For more information see: cemsbrno.org/bienale/

Be so kind to send your abstracts in English, German or Czech till March 15th 2021 to hisartibus@cemsbrno.org.

Michaelina Wautier, Autoportrét / Self-portrait, 1649 (soukromá sbírka / private collection)