Valná hromada 2018

Ve čtvrtek 7. června 2018 se v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7) uskutečnila Valná hromada UHS.

Program

9.00   registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

9.30 – 11.30  spolkový program

Výroční zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, různé

Udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti  Olze Pujmanové

Udělení Ceny Josefa Krásy Haně Buddeus


13.00 – 15.00   odborný program – diskusní odpoledne na téma:

Falza uměleckých děl dnes

tematické okruhy: trh s uměním, metody odhalování, možnosti obrany

Pozvání přijali:

– PhDr. Šárka Leubnerová
– Mgr. Zuzana Novotná
– Mgr. Martin Kodl
– pplk. RNDr. Marek Kotrlý
– Ing. Radka Šefců
– David Frank, ak. mal.
– Mgr. Ing. Miroslav Zika
– Mgr. Jan Skřivánek