Grafiky s rodokmenem

Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
23. 11. 2021 – 13. 2. 2022
Kurátorka: Blanka Kubíková
Odborná spolupráce: Lenka Babická

Grafiky s rodokmenem: Poklady starých grafických sbírek

Již jen do 13. února 2022 si mohou zájemci prohlédnout komorní výstavu ve Schwarzenberském paláci věnovanou sběratelství grafiky.

Počátky grafických sbírek se objevují v období renesance, mezi první sběratele patřili vzdělaní vladaři, šlechtici a učenci. Kolekce bývaly často uchovávány v knihovnách, vlepovány do alb nebo ponechány jako volné listy. V hojném počtu si grafiky kupovali též umělci, v jejich dílnách rytiny sloužily jako pracovní nástroj – předloha a zdroj inspirace.

Franz Schweighofer, Pohled na hrad Peutelstein u Ampezza, 1830, kresba perem a štětcem,
inv. č. R 208863

Expozice ukazuje, jakým způsobem milovníci černobílého umění grafické listy získávali a jak o ně pečovali. Vystavena jsou vzácná sběratelská alba z raného novověku, obsahující lepty Hieronyma Cocka, Crispijna de Passe nebo Jana Sadelera, ale též raritní alba 19. a 20. století, která dosud nebyla veřejnosti nikdy představena a obecně se vystavují jen výjimečně. Dále jsou představeny grafické listy s původem z prestižních českých i zahraničních sbírek, včetně např. několika listů pocházejících z kolekce francouzského rodu Mariette, grafiků, sběratelů a renomovaných znalců umění. Svědectví o tom poskytují sběratelské značky na rubu grafických listů – na výstavě je proto neobvykle věnována stejná pozornost předním i zadním stranám exponátů.

rytec: Agostino Carracci, autor předlohy: Paolo Veronese, Ukřižování, rub, asi 1582, mědiryt, inv. č. R 17195

K výstavě se připravuje elektronický minikatalog, nový formát v ediční činnosti Národní galerie v Praze, který naváže na ediční řadu tištěných minikatalogů grafických kabinetů. E-katalogy budou zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti zpřístupňovat zajímavá témata z bohatých fondů Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. E-kniha bude přístupna na webových stránkách Národní galerie v Praze.

(KP)