Mezinárodní doktorandská konference “CESTY K IDEJI”

CESTY K IDEJI. Inspirace–Realizace–Interpretace

Praha, 11. listopadu 2022
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Dovolte nám Vás informovat o vyhlášení mezinárodní doktorandské konference KTF UK CESTY K IDEJI. Inspirace–Realizace–Interpretace. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy přijímá přihlášky již k 8. ročníku této konference.

Mezinárodní konference studentů doktorských programů, kterou pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pod vedením  doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. a doc. Davida Vopřady, Dr. Konference bude probíhat v budově Katolické teologické fakulty UK dne 11. 11. 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace se v daný den přesune do on-line prostoru. Hlavním jazykem celé akce je angličtina.

Přihlášku mohou zasílat studenti doktorských studijních programů nebo čerství absolventi doktorského studia. Zájemci jsou zváni k aktivní či pasivní účasti.

Plakát ke konferenci zde, call for papers zde a pro zájemce přihláška.