Stipendium Dr. Alfreda Badera

Ústav dějin umění AV ČR a Uměleckohistorická společnost vypisují další ročník Stipendia Dr. Alfreda Badera. Stipendium založené významným chemikem a filantropem Dr. Alfredem Baderem (1924–2018) je udělováno díky velkorysé finanční dotaci ze strany nadace Bader Philanthropies, Inc., která se letos rozhodla podpořit navýšené stipendium pro další tři roky.

Stipendium je určeno mladým badatelkám a badatelům studujícím na úrovni doktorského studia v České republice. Podmínkou je zpracování excelentního badatelského projektu zaměřeného na výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku až po 21. století. Z přihlášených projektů odborná komise vybere tři nejkvalitnější projekty. Celkem budou přidělena tři stipendia, každé ve výši 12.500 USD.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022.

Více informací naleznete zde: baderovo-stipendium