Kniha a výstava o uměleckých inspiracích a materialitě moderního dřevořezu

Národní galerie v Praze vydala publikaci ke stejnojmenné výstavě o výtvarných inspiracích a možnostech evropského moderního dřevořezu. Publikaci s texty Petry Kolářové a Otty M. Urbana koncepčně připravila Eva Bendová.

Eva Bendová – Petra Kolářová – Otto M. Urban, Dřevo/řez. Wood/cut. Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal, Praha [Národní galerie v Praze] 2021

Publikace i výstava Dřevořez / Woodcut představuje moderní pojetí barevného obrazu, jehož základem není malba, ale umělecký přístup k dřevěnému materiálu jako tiskové matrici, materiálu, který měl inovativní symbolické i estetické výrazové možnosti. Publikace i výstava jsou koncipovány jako sled klíčových inspirací mezi jednotlivými tvůrci a uměleckými centry v letech 1900–1920.

Pomyslnými průvodci podobami dřevořezu a vzájemných inspirací jsou němečtí umělci Walther Klemm a Carl Thiemann, kteří v Praze v letech 1905–1908 vytvořili ambiciózní a úspěšné grafické dílo. Na základě jejich tvorby je v pěti kapitolách sledován zejména specifický transfer estetických prvků neznající hranic a pluralita inspirací. Jaká byla po roce 1900 situace ve střední Evropě, ve Vídni nebo v Praze? Jaký byl rozdíl ve vnímání dřevořezu a dřevorytu v Čechách? Jaké inspirace přinesla japonská grafika nebo tvorba výrazných autorů, jako byli Paul Gauguin nebo Edvard Munch? Proměny secesní estetiky v dřevořezu obohacovaly moderní výrazové prvky. Pro německé expresionisty se pak konfrontace s materiálem, ostré hrany a zářezy do dřeva staly klíčovým vyjadřovacím prostředkem. Postupně se rozvinuly dvě cesty k pojetí obrazu – tradiční a avantgardní, do obou dřevořez výrazně zasáhl. 

Publikace je k dostání na e-shopu Národní galerie v Praze.

Eva Bendová – Petra Kolářová – Otto M. Urban, Dřevo/řez. Wood/cut. Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal, Praha [Národní galerie v Praze] 2021, 152 s., 106 reprodukcí, ISBN 978-80-7035-772-9

(KP)