Od objevu k interpretaci

Dovolujeme si Vás upozornit na novou edici MATURANDUM, kterou vydává Centrum pro studium raného novověku při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes, a na nedávno publikovanou knihu Od objevu k interpretaci.

Zuzana Macurová – Tomáš Valeš (edd.), Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, Brno 2019

Nová publikace vznikla součinností předních historiků umění z Česka i zahraničí, tematicky je zaměřena na znalectví, interpretaci a sběratelství umění raného novověku. Jednotlivé statě přinášejí nejen nová zjištění, ale i zajímavé interpretace a analýzy, a jsou také dokladem aktuálních metodologických přístupů v oboru. Kniha je zároveň zamýšlena jako pocta k životnímu jubileu, které v roce 2019 oslavil profesor Lubomír Slavíček, jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění, specializujících se (nejen) na umění raného
novověku.

Kniha současně zahajuje novou knižní edici odborných publikací zaměřených na umění a kulturu středoevropského prostoru v éře raného novověku, kterou od roku 2020 vydává Centrum pro studium raného novověku při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity.

Pro edici byl vybrán název „MATURANDUM“, který vychází z jednoho z emblémů knihy Andrey Alciatiho Emblematum liber (1531). Emblém (jakož i logo naší edice) tvoří letící  šíp, jehož let zpomaluje mušle přichycená k jeho dříku, a veršovaná poučka o tom, že člověk má vše dělat s mírou – ani příliš pomalu, ani příliš rychle, jinak řečeno, má nechat své záležitosti „uzrát“. A tato slova lze bezpochyby vztáhnout i na vědeckou činnost profesora Lubomíra Slavíčka, jejíž výsledky již několikátá generace historiků umění a studentů dějin umění právem pokládá za vzor pečlivě připravované a ve všech ohledech vyzrálé, avšak vždy objevné a inovativní uměleckohistorické práce.

Pod hlavičkou Maturandum bude do budoucna vycházet hned několik typů knih. Prvním z nich budou sborníky a kolektivní publikace, například práce zkoumající z mnoha úhlů pohledu jasně vymezené téma, jako tomu je i v případě knihy Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, Další odnoží edice, obrazně řečeno druhým letícím šípem s mušlí, je řada monografická. V té budou vycházet komplexní studie členů Semináře dějin umění, a to včetně vynikajících disertačních prací. První vlaštovkou v tomto směru se stala kniha Zdeňky Míchalové Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance. Třetím letícím šípem Maturanda bude aktuálně připravovaná cizojazyčná řada s potenciálem představit středoevropské dějiny umění širokému mezinárodnímu publiku.

Knihy jsou vydávány ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes a jsou dostupné v běžné obchodní síti knihkupectví: https://cemsbrno.org/edice/

Zuzana Macurová – Tomáš Valeš (edd.), Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, Brno 2019, 400 s., ISBN: 978-80-7485-201-5