7. sjezd historiků a historiček umění | Program

Ve dnech 23.–25. září 2021 se na půdě Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem uskuteční 7. sjezd historiků a historiček umění | Infrastruktury (dějin) umění. Dovolujeme si Vás seznámit s předběžným programem sjezdu.

7. sjezd historiků a historiček umění: Infrastruktury (dějin) umění

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

čtvrtek 23. září 2021

9.15 – 9.45 | Registrace a káva

9.45 | Úvodní slovo

10.00 – 12.30 | 1. sekce
Muzea umění, umělecké sběratelství a provenienční výzkum jako dialog
Garantky sekce: Marcela Rusinko – Radka Nokkala Miltová

Lubomír Slavíček: In arte voluptas / v umění požitek. Sběratel Karl Löw a zdroje jeho akvizic

Radka Heisslerová: Historik umění Oldřich Jakub Blažíček a evidence uměleckých děl pro Státní památkovou správu

Petr Tomášek: Obrazárna Moravského zemského muzea ve stínu muže A.H. (1938–1945)

Kristina Uhlíková: Konfiskované památky ve veřejné sbírce na příkladu pražského Uměleckoprůmyslového musea

Tomáš Hylmar: Provenienční pestrost sbírkových předmětů Národní galerie v Praze a vybrané akviziční skupiny

Emma Hanzlíková: Asijské umění v muzeu. Od kabinetní kuriozity přes etnografický vzorek až po aktivní artefakt

12.30 – 13.30 | Oběd

13.30 – 15.15 | 2. sekce
Kopie, rozmnoženiny, odlitky, tisky 
Garantka sekce: Hana Buddeus

Antonio De Caro: The journey of Marian images from Rome to Beijing. Conversion stories related to replicas of the Salus Populi Romani in the late Ming dynasty Chin

Markéta Jarošová: Kontexty sbírky sádrových odlitků v původní expozici Slezského zemského muzea

Petra Trnková: Rembrandt fecit – Liepmann gedruckt. Olejomalba ve věku mechanického tisku

Karel Císař: „Dějiny umění beze jmen“. Fotografické reprodukce v publikacích dějin umění a avantgardního umění počátku 20. století

15.15 – 15.30 | Přestávka

15.30 – 18.00 | 3. sekce
Neviditelná infrastruktura výstav
Garantka sekce: Marta Filipová

Tomáš Sekyrka: „Nikdo nemůže vystavovat bez jury“. Výstavy SVU Mánes v období první Československé republiky

Lucia Kvočáková: „Slovenský kultúrny konzulát v Prahe“: vydavateľstvo Leopolda Mazáča a jeho úloha pri prezentácii slovenského umenia v Prahe v 30. rokoch 20. storočia

Vendula Hnídková: VABU 1935 – významy architektury v poločase třicátých let

Marek Krejčí: Tajné služby jako skrytý hráč na světových výstavách v období studené války

Pavlína Morganová: Médium výstavy v zrcadle vernisážových rituálů

Terezie Nekvindová: (Ne)viditelná architektura výstav

18.30 | Přednáška

20.00 | Společenský program a raut v Domě umění

pátek 24. září 2021

8.30 – 9.00 | Káva

9.00 – 12.00 | 4. sekce
Infrastruktury umění střední Evropy: přeshraniční kontakty,
mezinárodní výstavy a sympozia
Garantky sekce: Anežka Bartlová – Veronika Rollová

Patricia García-Montón González: An academic geography. CIHA’s meetings in Cold War Europe (1948–1969)

Petra Skarupsky: Bringing Nations Closer Through Art: “Contemporary Art from Poznań” at the Brno House of Arts (1972)

Helena Musilová: Cayc a výstava 121 grabados checoslovacos

Martina Hrabová: Stipendijní pobyty českých architektů v Paříži. Institucionalizovaná cesta za nezávislou zkušeností

10.30 – 10.45 | Přestávka

Fedora Parkmann: The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet photographers in interwar Czechoslovakia

Julia Secklehner: Small-scale diplomacy? The Hagenbund and Mánes Artist Associations as Infrastructures of central European Exchange

Kateřina Kuthanová: Česko-německé výtvarnice v institucionálním zázemí přelomu 19. a 20. století

12.00 – 12.45 | Oběd

12.45 – 15.00 | 5. sekce
Umělecké školy a zprostředkování umění
Garantky sekce: Jitka Šosová – Johana Lomová

Dagmar Vránová: Anatomie zprostředkovatelů umění ve světle uměleckých sbírek a vzdělávacích institucí

Kateřina Dytrtová: Analýza díla, edukace, poznání

Robert Janás: Specializované školy historické malby na Akademii výtvarných umění ve Vídni jako faktor vývoje vídeňského malířství druhé poloviny 19. století

Jana Kalousková: Situace odborných uměleckých škol po roce 1918 ve vztahu ke stylové proměně užitého umění

Marcel Fišer: AVU během normalizace

15.00 – 15.30 | Přestávka

15.30 – 18.00 | 6. sekce
Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy
Garanti sekce: Jan Dienstbier – Jan Klípa

Petr Skalický: Nástěnné malby Horního hradu v Bečově nad Teplou. Restaurovat, konzervovat, nebo zakonzervovat status quo?

Anežka Mikulcová: Hodnota stáří versus hodnota novosti – prezentace architektonické skulptury druhé poloviny 19. století

Tadeáš Kadlec: „Doplnění se vším všudy“. Obnova a dostavba Mariánské Týnice 1994–2021

Martin Mádl: Nástěnné malby a jejich interpretace mezi obrazem a strukturou materiálu

Jan Fiřt – Daniela Velgáňová: Autenticita a inscenace v restaurování pro galerijní expozice i liturgický prostor

sobota 25. září 2021

9.00 – 16.00 | Exkurze
Horní Jiřetín, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Program ve formátu PDF ke stažení zde.